Tisztelt Vásárló!

Termékeinket a GLS csomagküldő szolgáltatásával juttatjuk el Önhöz. Ezek díjait az alábbi táblázatokban láthatja.

         FIGYELEM !!!
Megkérjük tisztelt vásárlóinkat, hogy a megrendelt termékek, csomagok átvételekor minden
esetben ellenőrizzék le a csomagok, illetve a termékek sértetlenségét. Amennyiben sérülést
tapasztalnak a csomagon/terméken, ezt még a csomagszállító autó távozása előtt
jelezzék a GLS dolgozónak és kérjék, hogy a sérülésről jegyzőkönyv készüljön.
Amennyiben ez nem történik meg, nem áll módunkban az GLS-nél panaszt tenni, és a GLS sem
vállal kártérítési felelősséget.

 

 Az alábbi táblázatok a GLS csomagküldő szolgálat igénybevételének esetén érvényes árakat mutatják. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk, ebben az esetben az alábbi táblázat adatai is frissítésre kerülnek.

Súlyhatár                                           csomagok db száma
1-2 db / cím

( Ft/csomag)

3-4 db / cím

( Ft/csomag)

5-6 db / cím

( Ft/csomag)

7 vagy több db / cím

( Ft/csomag)

                                              Csomagköltség 
2 kg-ig 1 220 Ft 1 120 Ft 1 050 Ft 980 Ft
5 kg-ig 1 440 Ft 1 180 Ft 1 050 Ft 980 Ft
10 kg-ig 1 610 Ft 1 350 Ft 1 180 Ft 1 050 Ft
20 kg-ig 1 840 Ft 1 490 Ft 1 360 Ft 1 250 Ft
30 kg-ig 2 100 Ft 1 660 Ft 1 520 Ft 1 380 Ft
40 kg-ig 2 370 Ft 2 050 Ft 1 650 Ft 1 520 Ft
Utánvét díja, amely csak készpénzzel történő fizetés esetén érvényes
Utánvét összege                       Utánvét díja
20.000 Ft-ig                             280 Ft
50.000 Ft-ig                             340 Ft
100.000 Ft-ig                             360 Ft
150.000 Ft-ig                             410 Ft
350.000 Ft-ig                             870 Ft
499.999 Ft-ig                          1 260 Ft

Bankkártyával történő utánvét fizetés: 

Utánvét díja, ha az utánvét összeget a futárnak bankkártyával egyenlítik ki: a teljes utánvét összeg +1%-a (a fenti utánvét díjon felül)

(Pl.: 100.000 Ft után : + 1.000,- Ft  , 200.000 Ft után: +2.000,- Ft)

Csomagolási költség:

A termékeket az ésszerűség, a takarékosság és a futárszolgálat szállítási irányelvei alapján kartondobozba csomagoljuk,a méretüknek és súlyuknak megfelelően.

Jellemzően több termék kerül egy kartondobozba. A csomagolás díja (kartondoboz díja) a szállítási-,és utánvét díjon felül fizetendő kartondobozonként, mely díj  a doboz típusától/méretétől függően változik az alábbi táblázat szerint:

Dobozméretek: csomagolás díja doboz tartalma
SZ   H   M
23 cm x 23 cm x 100 cm 500 Ft 1 db hőszigetelt kéménycső
25 cm x 25 cm x 100 cm 500 Ft
26 cm x 26 cm x 100 cm 500 Ft
28 cm x 28 cm x 100 cm 500 Ft
30 cm x 30 cm x 100 cm 500 Ft
25 cm x 50 cm x 40 cm 500 Ft kéményajtók
23 cm x 23 cm x 127 cm 650 Ft 1 db hőszigetelt kéménycső
25 cm x 25 cm x 127 cm 650 Ft
26 cm x 26 cm x 127 cm 650 Ft
28 cm x 28 cm x 127 cm 650 Ft
30 cm x 30 cm x 127 cm 650 Ft
40 cm x 60 cm x 100 cm 1 000 Ft Hőszigetelt kéményidomok, béléscső-rendszer
50 cm x 50 cm x 100 cm 1 000 Ft
30 cm x 50 cm x 100 cm 1 000 Ft
35 cm x 35 cm x 100 cm 1 000 Ft 1 db hőszigetelt kéménycső

Csomagsérülés:

Csak abban az esetben továbbítunk panaszt a csomagküldő szolgálatnak, ha Ön a futár jelenlétében bontja fel a csomagot, és szemrevételezéssel ellenőrzi a csomagok sértetlenségét. Ha sérülést vél felfedezni a csomagokon azt haladéktalanul jelezze a futárnak és foglalja bele jegyzőkönyvbe a történteket, még a futár távozása előtt. Csak ebben az esetben tudjuk kezelni a felmerülő problémákat a csomagok sérülését illetően.

SZÁLLÍTÁSI IDŐ:

Abban az esetben, ha a rendelését munkanapokon délelőtt 9:00-ig kapjuk meg, a szállítási idő a következő napot számítva általában 2(-3) munkanap (szeptembertől az év végéig a GLS kapacitásának függvényében akár 3-5 munkanap is lehet).

Kiszállítás: munkanapokon 08:00-18:00 óra között.

A szállítási időről és a kézbesítés várható időpontjáról a GLS futár a regisztrációban megadott email címre írásos értesítést küld.

 

                         Az Árendás Kéménytechnika Kft. üzletszabályzata és Általános szerződési feltételei 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján:

A jelen üzletszabályzat az Árendás kéménytechnika Kft. internetes weboldalán elérhető webshopon keresztül történő értékesítésére vonatkozik:

A vállalkozó adatai: Árendás Kéménytechnika Kft.
Székhelye:                2534 Tát, Babits Mihály u. 23.
Adószám:                 14618026-2-11
Cégjegyzékszám:   11-09-014868

Preambulum:
Az Árendás Kéménytechnika Kft. –  mint az ÁRENDÁS korrozióálló acél kémény-béléscsövek, az ÁRENDÁS kettősfalú korrozióálló acél szigetelt kémények, valamint az ÁRENDÁS korrozióálló  kéménytisztító-ajtók és ezen termékek tartozékainak gyártója – a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek megalkotásánál kizárólag a fogyasztók gyors, pontos és korrekt kiszolgálásának szándéka vezérelte, a termékek iránt elkötelezett fogyasztók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

A jelen üzletszabályzat az Árendás Kéménytechnika Kft. ( a továbbiakban vállalkozó ) és fogyasztó között létrejövő szerződés legfőbb szabályait foglalja össze, amely a ÁRENDÁS márkanévvel történő termékek értékesítésére irányul.

A szerződés a vállalkozás által működtetett tartós távértékesítési rendszer keretében olyan módon jön létre, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés.)

A távközlési rendszeren keresztül történő megrendelés automatikusan a jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek elfogadását jelenti a fogyasztó részéről.

A szerződés létrejötte és formája
A szerződés a vállalkozó honlapján található értékesítési weboldalról letölthető megrendelőlap kitöltésével és elektronikus visszaküldésével jön létre. A szerződést a felek írásban megkötöttnek tekintik, a vállalkozó iktatja és kérésre utólag hozzáférhetővé teszi és kinyomtatott formában a fogyasztó részére átadja.
A szerződés alapiratai: A jelen általános szerződési feltételek, számla, csomag átvételéről szóló igazolás. A szerződés nyelve : magyar. A számla átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének is minősül.

Fizetés módja:
A honlapról válaszható formában:
– utánvétellel ( a megküldött csomag átvételével egyidejűleg a számla átvételekor készpénz formában )
– előre átutalással.

Vásárlási feltételek:
A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről; a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről a webáruház honlapon a „ Szállítási feltételek„ menüpont alatt található részletes leírás.

Elállási jog: 
A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát:
– termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést ( számla ) , ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
– Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
– Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
– A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
– A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
– A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
– A fogyasztó nem élhet az elállás jogával, ha a terméket a vásárlást követően használatba fogta, kimosta vagy bármilyen átalakításnak vetette alá, feltéve, hogy a termék megfelel a rajta feltüntetett minőségi követelményeknek.

Tájékoztatási kötelezettség:
Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta.

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadóak. http://www.femkemeny.hu/dokumentumok/17per1999_kormany_rendelet.pdf